IZARA s.r.o

Technická spáva a údržba

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti facility managementu, zejména technickou správu objektů jako je servis, opravy, revize, činost PO a BOZP, havarijní činost v oblasti instalatérských, elektrotechnických a zednických prácí, úklid interiérů i exteriérů, údržbu venkovních ploch, údržbu zeleně včetně odvozu a likvidace vzniklých odpadů z dané činnosti

Komplexní správa budov

a nemovitostí

Kompletní odborná technická správa nemovitosti zahrnuje služby, které souvisejí s bezproblémovým a bezporuchovým chodem technických zařízení, s jejich včasnými revizemi a údržbou. Odborná správa nemovitostí zaručuje, že bude o vše postaráno také z hlediska platných zákonů a prováděcích předpisů. Trvalý dispečink je Vám vždy maximálně k dispozici.

Technická administrativa

a dokumentace

Administrativní správa zajišťuje provoz budovy, vedení dokumentace, vypracování provozních řádů atd. Facility infrastrukturální služby zvyšují atraktivitu budovy a zajišťují podpůrné služby týkající se plynulého chodu budovy, bezpečnosti a čistoty budovy.

Servis a Revize

V rámci preventivní údržby se postaráme o plánované prohlídky technických zařízení budov a dalšího vybavení budov jako jsou toalety, obklady, dlažby, osvětlení či podhledy a další. Základem kontroly je VZT a chlazení, EPS, EZS, topení, diesel agregát, výtahy, travelátory, eskalátory.

PO a BOZP

Při všech výrobních i nevýrobních provozech v jakékoliv firmě a společnosti zajistíme služby v oblasti Požární Ochrany a Bezpečnosti a Ochrany Zdraví při Práci. V oblasti Požární ochrany zajistíme preventivní požární prohlídky, školení zaměstnanců a jejich odbornou přípravu.

Údržba parkovacích

ploch

Provádíme pravidelnou údržbu přístupových prostor, parkovacích ploch i zeleně, manipulačních prostor a prostranství u Vašich nemovitostí. V zimní oddobí zajišťujeme odklízení sněhu.

Údržba zeleně

Provádíme úpravu a údržbu zeleně. Budeme pečovat o rostliny v interiérech, udržovat trávníky, zahrady, terasy či jiné specifické venkovní výsadby. Poradíme vám s výběrem vhodného typu zeleně a zajistíme službu kompletně, včetně ekologických přípravků a ekologické likvidace vzniklého odpadu.
Nemožné ihned
Zázraky do 3 dnů